60+ Cấu Trúc Ngữ Pháp Tiếng Nhật N4 Chắc Chắn Có Trong Bài Thi JLPT

Phần thi ngữ pháp là một trong 3 phần thi chính trong các bài thi JLPT cấp độ N3, N4, N5. Để hoàn thành tốt phần thi này trong cấp độ N4, bạn cần phải biết 63 cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật N4 sau.

A. Tổng Quan Về Cấu Trúc Ngữ Pháp Tiếng Nhật

Cũng như tiếng Hàn hay tiếng Anh, ngữ pháp tiếng Nhật được coi là phần cực kì quan trọng trong cả văn nói và văn viết. Đặc trưng của ngữ pháp tiếng Nhật:

  • Động từ (動詞 – Dōshi) không chia theo danh xưng (không chia theo ngôi)
  • Tiếng Nhật không có mạo từ
  • Hầu hết danh từ tiếng Nhật không có số nhiều
  • Trợ từ thường sẽ được đặt ở cuối chữ hay cuối câu để biểu thị sự quan hệ giữa các chữ trong câu hoặc bổ sung thêm nhiều nghĩa cho từ chính
  • Chủ từ và túc từ thường được giản lược (bỏ bớt đi) nếu như đã hiểu chúng là gì trong câu. Mục tiêu chính của việc giản lược này là để rút gọn câu ngắn hơn.
    cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật N4

B. Thi N4 Cần Học Thuộc Bao Nhiêu Ngữ Pháp?

Trong bài thi năng lực tiếng Nhật, phần ngữ pháp chiếm phần lớn số điểm của tổng bài thi. Vì thế, để đỗ được kỳ thi Nat Test hay JLPT thì bạn nên tập trung ôn tập và học được càng nhiều ngữ pháp sơ cấp càng tốt, ngữ pháp trung cấp cũng rất cần thiết khi bạn muốn đạt được điểm cao hay muốn thi JLPT N3.

Để thi được N4, bạn cần thuộc tất cả các ngữ pháp sơ cấp từ trước đến giờ khoảng gần 200 ngữ pháp (tính số lượng 50 bài học theo giáo trình Minna no Nihongo).

Những cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật N4 chủ yếu vẫn là mẫu ngữ pháp thông dụng được người Nhật sử dụng nhiều trong đời sống hàng ngày. Những mẫu ngữ pháp đó biểu thị mục đích – ý kiến, mức độ sự việc – sự vật, dự đoán, các từ nối – liên kết từ, bày tỏ mong muốn, nói về dự định, yêu cầu đối phương làm gì… đặc biệt là giới thiệu thể bị động của động từ trong tiếng Nhật đến người học.

C. Cấu Trúc Ngữ Pháp Tiếng Nhật N4

01 ~(も)~し、~し (Cũng) Và, vừa
02 ~によると~そうです。 Theo ~ thì nghe nói là ~
03 ~そうに/そうな/そうです。 Có vẻ, trông như, Nghe nói là
04 ~てみる Thử làm~
05 ~と Hễ mà~
06 ~たら Nếu, sau khi ~
07 ~なら Nếu là ~
08 ~ば Nếu~
09 ~ば~ほど Càng ~ càng…
10 ~たがる Anh/chị… muốn…, thích…
11 ~かもしれない Không chừng~, Có thể~
12 ~でしょう Có lẽ~
13 ~しか~ない Chỉ~
14 ~ておく(ておきます) Làm gì trước…
15 ~よう Hình như, có lẽ ~
16 ~V意向形と思う Định làm…
17 ~つもり Dự định~, Quyết định~
18 ~予定 Theo dự định~, theo kế hoạch~
19 ~てあげる Làm cho (ai đó)
20 ~てくれる Làm cho, làm hộ (mình)~
21 ~てもらう Được làm cho~
22 ~ていただけませんか Cho tôi ~ có được không?
23 ~V受身 Động từ thể bị động (Bị, bắt làm gì đó)
24 ~V禁止 Động từ thể cấm chỉ (Cấm, không được…)
25 ~V可能形 Động từ thể khả năng (Có thể làm…)
26 ~V 使役 Động từ thể sai khiến (để/cho, làm cho~)
27 ~V使役受身 Động từ thể thụ động sai khiến (Bi bắt làm gì đó)
28 ~なさい Hãy làm…đi
29 ~ても(V/A/N) Ngay cả khi, thậm chí, có thể~
30 ~てしまう …Xong, lỡ làm…
31 ~みたい Hình như~
32 ~ながら Vừa…vừa…
33 ~のに Cho…, để…
34 ~はずです Chắc chắn~ , nhất định~
35 ~はずがない Không thể có~, không thể~
36 ~ずに~ Không làm gì…
37 ~ないで ~mà không
38 ~かどうか ~ hay không?
39 ~という~ Có cái việc ~ như thế
40 ~やすい Dễ~
41 ~にくい Khó~
42 ~てある Có làm gì đó…
43 あいだに、~ Trong khi, Trong lúc, Trong khoảng
44 ~く/ ~にする Làm gì đó một cách…
45 てほしい、~ Muốn (ai) làm gì đó~
46 ~たところ Sau khi ~, Mặc dù~
47 ~ことにする Tôi quyết định…
48 ~ことになっている Dự định, qui tắc…
49 ~とおりに Làm gì…theo…; Làm gì…đúng theo…
50 ~ところに/ところへ Trong lúc…
51 ~もの Vì~
52 ~ものか Vậy nữa sao…
53 ~ものなら Nếu~
54 ~ものの Mặc dù …nhưng mà~
55 ~ように Để làm gì đó…
56 ~ために Để~, cho~, vì~
57 ~場合に Trường hợp, khi…
58 ~たほうがいい/ないほうがいい Nên~, Không nên~
59 ~んです …(Đấy)/ vì…
60 ~すぎる(すぎます) Quá…
61 ~V可能形ようになる Đã có thể~
62 ~Vるようになる Bắt đầu ~
63 ~Vる/ないようにする Sao cho ~, Sao cho không ~

Trên đây Tokutei Visa đã tổng hợp các cấu trúc ngữ pháp N4. Hãy nắm vững các cấu trúc này và thi N4 thật tốt bạn nhé!

Tham khảo thêm các thông tin:

© Copyright 2023 Tokutei Visa