cac-ky-thi-nang-luc-tieng-nhat-2020-moi-nhat
Đào tạo chứng chỉ và thi kỹ năng

Các Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật 2020 – Cập Nhật Mới Nhất

Posted on

Các kỳ thi năng lực tiếng Nhật 2020 tại Việt Nam đang là một trong những vấn đề được rất nhiều người lao động Việt Nam quan tâm. Hiện nay, tại Việt Nam có 4 kỳ thi năng lực tiếng Nhật phổ biến: JLPT, JTest, Nat-Test và Top-J. Các Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật […]

1-nam-co-bao-nhieu-ky-thi-nang-luc-tieng-nhat-jlpt
Đào tạo chứng chỉ và thi kỹ năng

1 Năm Có Bao Nhiêu Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật – Đơn hàng Tokutei 2020

Posted on

1 năm có bao nhiêu ký thi năng lực tiếng Nhật tại Việt Nam? Đó là những kỳ thi nào? Được tổ chức thời gian nào? Lịch thi cụ thể như thế nào? Các kỳ thi năng lực tiếng Nhật ngày càng được quan tâm tại Việt Nam. Tham gia thi tuyển các kỳ thi […]