Quy Trình Tham Gia Kỹ Năng Đặc Định Của 28 Trường Hợp Cụ Thể Nhất (1)

Visa mới kỹ năng đặc định đã bắt đầu triển khai tiếp nhận ở 1 số ngành nghề. Tuy nhiên, tùy vào đối tượng mà quy trình tham gia loại hình visa này sẽ có sự thay đổi. Cùng Tokutei Visa tìm hiểu về quy trình tham gia kỹ năng đặc định của 28 trường hợp cụ thể nhé.

1 – Quy Trình Tham Gia Kỹ Năng Đặc Định Của Thực Tập Sinh Về Nước (3 – 5 Năm)

Trường hợp 1

Điều kiện:

– Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng

– Có bằng kỹ năng cấp 3

– Có bằng N4

– Đi lại cùng ngành tại công ty cũ

Thi kỹ năng đặc định: Không phải thi

Quy trình tham gia kỹ năng đặc định: Liên hệ công ty cũ. Nếu công ty tiếp nhận TTS, tiếp nhận làm hồ sơ

Trường hợp 2

Điều kiện:

– Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng

– Có bằng kỹ năng cấp 3

– Có bằng N4

– Đi lại cùng ngành tại công ty mới

Thi kỹ năng đặc định: Không phải thi

Quy trình tham gia kỹ năng đặc định: Phỏng vấn với công ty Nhật. Nếu đậu, tiếp nhận làm hồ sơ.

Trường hợp 3

Điều kiện:

– Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng

– Có bằng kỹ năng cấp 3

– Có bằng N4

– Đi lại khác ngành tại công ty mới

Thi kỹ năng: Thi kỹ năng chuyên môn

Quy trình tham gia kỹ năng đặc định:

 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng chuyên môn
 • Nếu đậu, tiếp nhận làm hồ sơ

Trường hợp 4

Điều kiện:

– Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng

– Có bằng kỹ năng cấp 3

– Không có bằng N4

– Đi lại cùng ngành tại công ty cũ

Thi kỹ năng: Thi N4

Quy trình tham gia kỹ năng đặc định:

 • Liên hệ công ty cũ
 • Thi N4
 • Nếu công ty tiếp nhận TTS, tiếp nhận làm hồ sơ

Trường hợp 5

Điều kiện:

– Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng

– Có bằng kỹ năng cấp 3

– Không có bằng N4

– Đi lại cùng ngành tại công ty mới

Thi kỹ năng: Thi N4

Quy trình tham gia kỹ năng đặc định:

 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi N4 Nếu đậu, tiếp nhận làm hồ sơ

Trường hợp 6

Điều kiện:

– Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng

– Có bằng kỹ năng cấp 3

– Không có bằng N4

– Đi lại khác ngành tại công ty mới

Thi kỹ năng: Phải thi

Quy trình tham gia kỹ năng đặc định:

 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng đặc định
 • Nếu đậu, tiếp nhận làm hồ sơ

thong-tin-ve-visa-ky-nang-dac-dinh

Trường hợp 7

Điều kiện:

– Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng

– Không có bằng kỹ năng cấp 3

– Có bằng N4

– Đi lại cùng ngành tại công ty cũ

Thi kỹ năng: Không thi nhưng cần giấy xác nhận của công ty cũ (nếu công ty cũ không xác nhận thì phải thi)

Quy trình tham gia kỹ năng đặc định:

 • Liên hệ công ty cũ
 • Nếu công ty tiếp nhận TTS, tiếp nhận làm hồ sơ

Trường hợp 8

Điều kiện:

– Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng

– Không có bằng kỹ năng cấp 3

– Có bằng N4

– Đi lại cùng ngành tại công ty mới

Thi kỹ năng: Không thi nhưng cần giấy xác nhận của công ty cũ (nếu công ty cũ không xác nhận thì phải thi)

Quy trình tham gia kỹ năng đặc định:

– Trường hợp 1: Phỏng vấn với công ty Nhật Thi kỹ năng chuyên môn Nếu đậu, tiếp nhận làm hồ sơ

– Trường hợp 2: Phỏng vấn với công ty Nhật liên hệ công ty cũ hỗ trợ xác nhận

Nếu công ty cũ đồng ý (nếu không đồng ý quay lại Trường hợp 1), tiếp nhận làm hồ sơ

Trường hợp 9

Điều kiện:

– Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng

– Không có bằng kỹ năng cấp 3

– Có bằng N4

– Đi lại khác ngành tại công ty mới

Thi kỹ năng: Thi kỹ năng chuyên môn

Quy trình tham gia kỹ năng đặc định:

 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng chuyên môn
 • Nếu đậu, tiếp nhận làm hồ sơ

Trường hợp 10

Điều kiện:

– Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng

– Không có bằng kỹ năng cấp 3

– Không có bằng N4

-Đi lại cùng ngành tại công ty cũ N4

Thi kỹ năng: Thi N4, không thi kỹ năng chuyên môn nếu có xác nhận công ty cũ

Quy trình tham gia kỹ năng đặc định:

 • liên hệ công ty cũ
 • Thi N4
 • Nếu công ty tiếp nhận TTS, tiếp nhận làm hồ sơ

Còn tiếp …

Tham khảo thêm các thông tin:

© Copyright 2023 Tokutei Visa