Đào tạo chứng chỉ và thi kỹ năng

Tìm Hiểu Ngay Lịch Thi Tay Nghề Kỹ Năng Tại Việt Nam

Posted on

Để được cấp visa kỹ năng đặc định của Nhật Bản, người lao động phải trải qua 2 kỳ thi khác nhau bao gồm thi tiếng và thi kỹ năng nghề. Trong đó, thi nghề đóng vai trò quan trọng hơn cả mà mọi người lao động nếu muốn sang Nhật làm việc đều phải […]