Những Ngành Nghề Được Chấp Nhận Theo Diện Visa Kỹ Năng Đặc Định

Những Ngành Nghề Được Chấp Nhận Theo Diện Visa Kỹ Năng Đặc Định

Visa kỹ năng đặc định là một chính sách visa mới được chính phủ Nhật Bản ban hành vào tháng 04/ 2019. Tuy nhiên loại visa này lại...

14 Ngành Nghề Kỹ Năng Đặc Định Bạn Nên Biết

14 Ngành Nghề Kỹ Năng Đặc Định Bạn Nên Biết

Kỹ năng đặc định là loại visa mới do Chính phủ Nhật Bản ban hành thời gian gần đây. Điều đó đã mở ra những cơ hội làm...

© Copyright 2023 Tokutei Visa