Thực Tập Sinh Về Nước Rồi Có Quay Lại Theo Diện Visa Tokutei Được Không?

Thực Tập Sinh Về Nước Rồi Có Quay Lại Theo Diện Visa Tokutei Được Không?

Trước khi visa Tokutei ra đời thì đa số người lao động Việt sang Nhật làm việc theo diện chương trình thực tập sinh kỹ năng. Tuy nhiên...

© Copyright 2023 Tokutei Visa