Việt Nam có rất nhiều thực tập sinh sang Nhật để học tập và làm việc
Câu hỏi thường gặp

Thực Tập Sinh Về Nước Rồi Có Quay Lại Theo Diện Visa Tokutei Được Không?

Posted on

Trước khi visa Tokutei ra đời thì đa số người lao động Việt sang Nhật làm việc theo diện chương trình thực tập sinh kỹ năng. Tuy nhiên với chương trình này người lao động chỉ được ở Nhật tối đa 3 năm, sau đó phải về nước. Visa Tokutei Có Nhận Thực Tập Sinh […]