Visa Tokutei Gino là gì? Các loại và điều kiện Visa đặc định 2024

Visa Tokutei Gino là gì? Các loại và điều kiện Visa đặc định 2024

Tokutei Gino là một loại visa kỹ năng đặc định dùng để làm việc tại đất nước Nhật Bản mà được Chính phủ quốc gia này ban hành....

© Copyright 2023 Tokutei Visa