Tokutei Gino là gì? Visa kỹ năng đặc định Tokutei ginou Nhật

Tokutei Gino là gì? Visa kỹ năng đặc định Tokutei ginou Nhật

Tokutei Gino là gì? Các ngành Tokutei Ginou? Tokutei Ginou 1 là một trong những loại visa mới nhất vừa được Chính phủ Nhật Bản thông qua hồi tháng...

© Copyright 2023 Tokutei Visa