Tokutei Gino là gì? Visa kỹ năng đặc định Tokutei ginou Nhật

Tokutei Gino là gì? Visa kỹ năng đặc định Tokutei ginou Nhật

Tokutei Gino là gì? Chương trình Tokutei Ginou hiện nay áp dụng cho những đối tượng nào? Những ngành nghề, lĩnh vực có thể đi theo diện đơn...

© Copyright 2023 Tokutei Visa