Tokutei Gino là gì? Điều kiện chuyển Visa đặc đặc định loại 1

Tokutei Gino là gì? Điều kiện chuyển Visa đặc đặc định loại 1

Tokutei Gino là gì? Các ngành Tokutei Ginou? Tokutei Ginou 1 là một trong những loại visa mới nhất vừa được Chính phủ Nhật Bản thông qua hồi tháng...

© Copyright 2023 Tokutei Visa