Đừng Bỏ Lỡ – Cơ Hội Việc Làm Tại Nhật Với Visa Tokutei Ginou

Đừng Bỏ Lỡ – Cơ Hội Việc Làm Tại Nhật Với Visa Tokutei Ginou

Nhằm tăng cường lao động cho đất nước của mình, vào tháng 4 năm 2019 chính phủ Nhật Bản đã triển khai loại visa mới đối với người...

TẤT TẦN TẬT MỌI ĐIỀU VỀ VISA TOKUTEI

TẤT TẦN TẬT MỌI ĐIỀU VỀ VISA TOKUTEI

Visa lao động Nhật Bản mới nhất 2019 - Visa Tokutei. Lao động dài hạn hơn, lương cao hơn, chế độ đãi ngộ tốt hơn - Liên hệ:...

© Copyright 2023 Tokutei Visa