Danh sách việc làm

TOKUTEI ĐẦU VIỆT: KAIGO Ở GUNMA

Chăm sóc điều dưỡng

Kanto

¥190000

TOKUTEI ĐẦU VIỆT: NHÀ HÀNG Ở TOKYO

Phục vụ ăn uống

Kanto

¥193000

TOKUTEI CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HIROSHIMA

Ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống

Chugoku

¥230000

TOKUTEI ĐẦU VIỆT: NHÀ HÀNG KANTO-KANSAI

Phục vụ ăn uống

Kanto

¥208,800

TOKUTEI ĐẦU VIỆT: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM EHIME

Ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống

Shikoku

¥150000

TOKUTEI NGÀNH SẢN XUẤT THỨC ĂN SẴN TẠI 白石市

Ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống

Tohoku

¥160000

TOKUTEI NGÀNH BẢO DƯỠNG Ô TÔ TẠI NAGOYA

Bảo dưỡng ô tô

Chubu

¥250000

TOKUTEI NGÀNH SƠN KIM LOẠI TẠI KANAGAWA

Ngành vật liệu

Kanto

¥198000

TOKUTEI NGÀNH HÀN TẠI KANAGAWA

Ngành vật liệu

Kanto

¥220000

© Copyright 2023 Tokutei Visa